Wyniki DL 2024

Jak wcześniej wspominałyśmy, tegoroczna edycja programu „Działaj Lokalne” zaskoczyła nas zainteresowaniem oraz ilością ostatecznie złożonych wniosków.

W dniu wczorajszym (tj. 24.04.2024 r.) o godzinie 9:30, odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej, podczas którego omawiano złożone wnioski z pozytywną oceną formalną, dyskutowano nt. przyznanej przez członków oceny wniosków a ostatecznie zarekomendowano wnioski do dofinansowania.

W tegorocznym konkursie Działaj Lokalnie rekomendację otrzymało 12 ze złożonych 25 projektów !

Lista Realizatorów wraz z tytułem oraz przyznaną kwotą dofinansowania zamieszczona jest w pliku (pdf.) poniżej artykułu.

Na realizację tegorocznych projektów przeznaczono kwotę 60 005,00 zł.

Podpisanie umów nastąpi jeszcze w tym miesiącu.

Gratulujemy wszystkim Beneficjentom !

Pozostałym serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

„Działaj Lokalnie” to program realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”