Rusza Program „Działaj Lokalnie 2021”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 55.000,00 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz:

  1. mają siedzibę w gminach: Głowno, m. Głowno, m. Piątek, Ozorków, Stryków, Dmosin,
  2. oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” (dalej Konkurs) wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańcówna rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie, jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Termin składania wniosków: od 10 maja 2021 r. do 10 czerwca 2021 r.

Harmonogram minimum 3-miesięcznego, maksimum 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 lipca – 31 grudnia 2021 r.

W tegorocznej edycji konkursu mogą być realizowane projekty:

  1. 3-6 miesięczne, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie, jakości życia, będą realizowane w terenie i przyczynią się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowane działań akcyjnych i jednorazowych, ale wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii. Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją.

Wnioski w ramach programu należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków (link: http://system.dzialajlokalnie.pl).

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i naszych pracowników, w tym roku nie odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe. Poniżej zamieszczamy prezentację ze szkolenia informacyjnego.

Wszelkie informacje na temat programu DL 2021 oraz konsultacje wniosków uzyskać można telefonicznie (42) 719-90-64 lub mailowo dl@polcentrum.pl

Izabela Sobczak – Koordynator „Działaj Lokalnie”,

Anita Radzikowska – Doradca „Działaj Lokalnie”.

Zapraszamy do konsultacji telefonicznych oraz zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” oraz samorządów lokalnych.

Załączniki do pobrania: